290134 | 24.11.2014 V. nr. 182 (Vl. P.): Onbevaarbare waterlopen - Beheer
ROMBOUTS Tinne
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015|www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 29.01.2015

Polders en wateringen beheren binnen hun werkingsgebied geen waterlopen voor de provincie en de gemeenten. Het wetgevend kader wordt daar gevormd door de Wet betreffende de Polders en de Wet betreffende de Wateringen. In het kader van de interne staatshervorming werd voor het toekomstig beheer van de waterlopen 2° en 3° categorie ook de mogelijkheid voorzien om samenwerkingsovereenkomsten tussen gemeente, provincie én polder en watering af te sluiten over het beheer van bepaalde waterlopen. De keuze om samenwerkingsovereenkomsten af te sluiten wordt gemaakt tussen de lokale waterbeheerders.

Art. 18 van de Wet Onbevaarbare Waterlopen laat wel toe dat een polder of watering aan de deputatie vraagt voor de waterlopen die ze beheren, het genot van de toepassing van de Wet Onbevaarbare Waterlopen te verkrijgen voor wat betreft de classificering van de op hun gebied gelegen waterlopen en de verdeling van de kosten voor de gewone werken. Dit laatste heeft met andere woorden een impact op de financiering van het onderhoud van die waterlopen, maar heeft verder geen gevolgen.