290105 | MB wijz. de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het BVR 10.02.2012 tot bepaling van de nitraatresidudrempelwaarde, vermeld in art. 14, par. 1, tweede lid, van het Mestdecreet 22.12.2006
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

BS 2015-03-12, (1e uitg.)

Dit document bundelt de besluiten die de bijlage wijzigen bij het BVR 10.02.2014 tot bepaling van de nitraatresidudrempelwaarde, vermeld in art. 14, par. 1, tweede lid, van het Mestdecreet van 22.03.2006. De kaart van de focusgebieden die opgenomen wordt in de reglementering over nitraatresidudrempelwaarde wordt aangepast op basis van de evolutie van de oppervlaktewaterkwaliteit en van de grondwaterkwaliteit.

Opeenvolgende besluiten:

nvdr: Voor het beeld, klik op de gewenste referentie in de samenvatting.