289423 | 23.10.2014 V. nr. 106 (Vl. P.): Rioleringsnetwerk - Kwaliteit
PEUMANS Jan
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015|www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 20.01.2015

De rioolbeheerder is verantwoordelijk voor zijn infrastructuur. Er is geen rapportering voorzien inzake vastgestelde schadegevallen, de wijze van herstelling en de daaraan gekoppelde kosten ten aanzien van de ecologische en de economische toezichthouder. Inzake de uitbouw en het beheer van de saneringsinfrastructuur wordt reeds jaren ingezet op de responsabilisering van de (boven)gemeentelijke rioolbeheerder.

Om de rioolbeheerders hierbij te ondersteunen werd in de code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen een model beschreven dat de kwaliteit van het rioleringssysteem in kaart brengt. Op basis van deze gegevens kan de rioolbeheerder dan een actieplan opstellen om de kwaliteit van het stelsel te behouden en te verbeteren. In overleg met de sector wordt binnen de structuur van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid de code continu geactualiseerd en bijgesteld in functie van nieuwe inzichten.