2889 | 04.05.1992 Omz. Waterlopen - Type-bestek 1992 - 3de categorie
Gouverneur van de Provincie Antwerpen, KINSBERGEN A.

Best.mem.:Antw., 10.06.1992, (13), 408-428

Men vindt, in bijlage van deze omzendbrief, de tekst van het type-bestek 1992 dat door de bestendige deputatie in zitting van 23.04.1992 werd vastgesteld voor alle ruimingswerken van de onbevaarbare waterlopen van de 3de categorie die bij aanbesteding uitgevoerd dienen te worden.