286574 | H.N. en H.R. / Waals Gewest
Cass., 12 maart 2014, 2e K., P131370

Particulieren hebben een weg aangelegd van vier meter breed en honderdtwintig meter lang, met een ophoging van bouwafval, stenen en grond. Deze weg belet de watertoevoer van de hoger gelegen vochtige gebieden naar het lager gelegen veen. Die verstoring van de oppervlaktewateren heeft tot een verschraling van de veenvegetatie geleid. Hieruit kan het bestaan van een aanzienlijke wijziging van het reliƫf van de bodem afgeleid worden.