285460 | Begro Frozen Foods n.v. / Vlaamse Milieumaatschappij
Cass., 12 december 2013, 1e K., C120138

Wanneer de heffing op de waterverontreiniging voor het jaar 1991 niet vrijwillig wordt voldaan, moet er door de met de invordering belaste ambtenaar een dwangbevel worden uitgevaardigd teneinde tot de gedwongen invordering te kunnen overgaan. Het onderdeel dat geheel ervan uitgaat dat de milieumaatschappij via de gemeenrechtelijke procedure van dagvaarding voor de rechtbank van eerste aanleg betaling kan vorderen van de heffing, faalt naar recht.

Het onderdeel dat ervan uitgaat dat de met de invordering belaste ambtenaar ook tijdens de duur van de verzetsprocedure kan overgaan tot invordering van de belastingschuld en tot gedwongen uitvoering, faalt eveneens naar recht.