283801 | 26.01.1967 Besluit van de provincieraad van West-Vlaanderen – Gecoördineerd reglement op de onbevaarbare waterlopen
Provincie West-Vlaanderen

www.west-vlaanderen.be - Geraadpleegd op 22.05.2014

Dit document bevat het provinciaal reglement op de onbevaarbare waterlopen voor de provincie West-Vlaanderen. Het gaat zowel om de onbevaarbare waterlopen die onderworpen zijn aan het regime van de wet 15.03.1950 als de onbevaarbare waterlopen die daar niet aan onderworpen zijn.

Al de onbevaarbare waterlopen moeten, ten minste eenmaal per jaar, vóór 1 november geschouwd worden.

Het reglement is als volgt opgedeeld:

 • Titel I - Onbevaarbare waterlopen onderworpen aan het regime van de wet 15.03.1950:
  • Hfst. I - Schouwingen van de onbevaarbare waterlopen;
  • Hfst. II - Gewone werken van onderhoud, ruiming en herstelling;
  • Hfst. III - Tussenkomst van de aangelanden en gebruikers in de uitgaven van de gemeenten voor de ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken aan de onbevaarbare waterlopen;
  • Hfst. V – Politie.
 • Titel II - Waterlopen niet onderworpen aan het regime van de wet 15.03.1950:
  • Hfst. I - Waterlopen waarop titel II van toepassing is;
  • Hfst. II - Ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken;
  • Hfst. III – Politie.
 • Titel III - Bepalingen van toepassing zowel op de ingeschreven als niet ingeschreven waterlopen;
 • Overgangsbepaling.

 link