283800 | 28.10.1954 Provinciaal reglement op de onbevaarbare waterlopen [Provincie Antwerpen]
Provincie Antwerpen

www.provant.be - Geraadpleegd op 22.05.2014

Dit document bevat het provinciaal reglement op de onbevaarbare waterlopen voor de provincie Antwerpen. De waterlopen die het voorwerp uitmaken van dit reglement, zijn degene welke voorkomen of zullen ingeschreven worden in de beschrijvende tabellen bedoeld in art. 3 van de wet 15.03.1950 en gerangschikt zijn in een der drie categorie├źn voorzien onder art. 2 van bedoelde wet en in de gezamenlijke plannen door de bestendige deputatie opgemaakt.

Al de overtredingen op de bepalingen van het dit reglement zullen bewezen en vervolgd worden zoals inzake van eenvoudige politie. De overtreders van het onderhavig reglement zullen gestraft worden met boete van eenvoudige politie, ongezien de zwaardere straffen, door het strafwetboek voorzien.

 • Titel I. - Gewone ruimings- , onderhouds- en herstellingswerken:
  • Hfst. I. - Algemene bepalingen;
  • Hfst. II. - Bepalingen betreffende de waterlopen der 1e categorie;
  • Hfst. III. - Beschikkingen betreffende de werken aan de waterlopen der 2e en 3e categorie.
 • Titel II. - Verbeterings- en rechtmakingswerken. Omslag der onkosten;
 • Titel III. - Politie:
  • Hfst. I. - Bouwen of planten langsheen of op een waterloop;
  • Hfst. II. - Vuile waters - Tappingen.
 • Titel IV:
  • Hfst. I. - Algemene bepalingen;
  • Hfst. II. - Gebeurlijk beroep tegen de beslissingen van de bestendige deputatie;
  • Hfst. III. - Toezicht en politie. Overtredingen en verantwoordelijkheid;
  • Hfst. IV. - Allerlei.

nvdr: Het provinciaal reglement 28.10.1954 op de onbevaarbare waterlopen voor de provincie Antwerpen is opgeheven door het Provincieraadsbesluit 25.06.2015 in verband met de goedkeuring van de opheffing van de verordening op den provincialen technischen dienst (1928) en provinciaal reglement op de onbevaarbare waterlopen (1955) (Bestuursmemoriaal Antwerpen, 27.07.2015,392, nr.41055).