281070 | 26.01.2014 KB betr. de bestrijding van bruinrot in aardappelen (Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.)
Min. van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw, LARUELLE Sabine

BS 2014-03-11

Dit besluit bepaalt de toezicht- en bestrijdingsmaatregelen tegen bruinrot in aardappelen. Ter herinnering, de leden van de federale en van de lokale politie zijn bevoegd om overtredingen van de wet 02.04.1971 op te sporen en vast te stellen.

Inhoudstafel:

  • Hfst. 1: Omzetting;
  • Hfst. 2: Definities;
  • Hfst. 3: Toezicht;
  • Hfst. 4: Vermoeden van besmetting;
  • Hfst. 5: Bevestiging van de besmetting;
  • Hfst. 6: Bijzondere bestrijdingsmaatregelen;
  • Hfst. 7: Teeltmateriaal;
  • Hfst. 8: Aanvullende maatregelen;
  • Hfst. 9: Opheffingsbepalingen;
  • Hfst. 10: Uitvoeringsbepaling.

Het MB 30.08.1999 betreffende de bestrijding van Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. wordt opgeheven (zie doc. nr. 159949).
De art. 2 en 3 van het MB 14.02.2000 tot vaststelling van maatregelen om te beletten dat Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. zich verspreidt wordt eveneens opgeheven.

nvdr: Het MB 23.07.2014 bepaalt de gebieden van de waarschijnlijke besmetting van het oppervlaktewater door bruinrot (B.S., 15.09.2014,2e uitgave, V.184, (255), 72609+bijlage 72609).

 

 link