280579 | Beantwoorden van juridische casussen met het oog op de operationalisering van het Archiefdecreet - Onderzoek in opdracht van de Coördinerende Archiefdienst
DE STAERCKE Jürgen

Brussel:Vlaamse overheid - Entiteit e-governement en ICT-Beheer, 2012,35 p.|www.bestuurszaken.be - Geraadpleegd op 13.02.2014

Dit verslag geeft uitleg over wie er bij de verschillende overheidsdiensten (zowel op federaal, gewestelijk als lokaal vlak) verantwoordelijk is voor de archiefzorg.

Inhoudstafel:

  1. Welk orgaan of welke persoon binnen de verschillende categorieën van zorgdragers draagt de archiefzorg?
  2. Welke aspecten van de archiefzorg kunnen gedelegeerd worden aan de uitvoerders van het archiefbeheer?
  3. Welke aspecten van de archiefzorg en van het archiefbeheer kunnen uitbesteed worden aan derden en op welke wijze?
  4. Welke samenwerkingsvormen kunnen gebruikt worden om zorgdragers te laten samenwerken rond archiefbeheer?
  5. Voor welke aspecten van het archiefbeheer is het niet mogelijk om samen te werken met andere zorgdragers?
  6. Wie oefent het bestuurlijk toezicht uit op de bestuursbeslissingen van de instellingen die de temporaliën van de erkende erediensten beheren, de polders en de wateringen?
  7. Welke mogelijkheden van dwangtoezicht zijn er voor de instellingen die de temporaliën van de erkende erediensten beheren, de polders en de wateringen?

 link