278551 | 04.12.2013 Werkprogramma voor het Toekomstwaterbeheerplan 2016-2021
Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BS 2013-12-04, (1e uitg.)

Dit document presenteert de kalender en het werkprogramma voor de opstelling van het waterbeheerplan (WBP) 2016-2021. Het bevat ook de bijgewerkte lijst van de wateractoren en de samenvatting van de belangrijke vragen die rijzen in het deel van het stroomgebiedsdistrict van de Schelde dat zich op Brussels grondgebied bevindt.

Het wordt aan een openbaar onderzoek onderworpen waarbij het adviies, de opmerkingen en voorstellen van het publiek over de inzet van het waterbeheer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden ingezameld. Daarmee zal bij de opstelling vvan het toekomstig Brusselse Waterbeheersplan en zijn maatregelenprogramma rekening worden gehouden.

Het plan richt zich op volgende 8 pijlers:

  1. Ingrijpen op de polluenten om de kwaliteitsdoelstellingen voor het oppervlakte- en grondwater en de beschermde gebieden te bereiken;
  2. Zorgen voor het kwantitatief beheer van oppervlaktewater en grondwater;
  3. Het beginsel van de terugwinning van de kosten van de waterdiensten toepassen;
  4. Een duurzaam gebruik van water promoten;
  5. Maatregelen ter voorkoming van en het beheer van overstromingsrisico's ontwikkelen;
  6. Het water opnieuw integreren in het leefkader;
  7. De productie van nieuwe energie met behulp van water en de ondergrond bevorderen;
  8. Bijdragen in de uitvoering van een internationaal waterbeleid dat op het niveau van het stroomgebiedsdistrict van de Schelde wordt gecoördineerd.