278331 | 27.08.2013 V. nr. 835 (Vl. P.): Natuurrampen en overstromingen - Risicomanagement
DE MEYER Jos
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2012-2013|www.vlaamsparlement.be

De Europese overstromingsrichtlijn verplicht de gemeenten niet dat zij de overstromingsrisico's aan hun inwoners aangeven. De opmaak van de overstromingsrisicobeheerplannen is een gewestelijke bevoegdheid. De Europese richtlijn voorziet in coördinatie en afstemming. Deze coördinatie is via het decreet integraal waterbeleid toegewezen aan de Internationale Scheldecommissie en de Internationale Maascommissie.

In vele gevallen is een milieu-incident onderdeel van een ruimere calamiteit waaraan nog andere disciplines te pas komen, bijvoorbeeld de interventie en de gezondheidszorg. Het beheersen van deze crisissen is geregeld via de nationale rampenplanning verankerd in de federale wetgeving.