277828 | De werken in een ruilverkaveling juridisch bekeken
FOURNEAU Gilles

T.Agr., januari-februari-maart 2013, V.36, (1), 109-128

In dit artikel bespreekt de auteur de rechtsregels die van toepassing zijn op ruilverkavelingsprojecten en de interactie tussen dergelijke projecten en de stedenbouwkundige vergunning.

Inhoudstafel:

 • Ruilverkaveling in het Vlaamse Gewest:
  • Situering en juridisch kader;
  • Doelstellingen.
 • Procedure van ruilverkaveling:
  • De voorbereiding;
  • De uitvoering.
 • Wegen en waterlopen:
  • Algemeen;
  • Het administratief statuut van wegen en waterlopen;
  • Uitvoeren van werken aan onbevaarbare waterlopen.
 • Interactie met de stedenbouwkundige vergunning?