277659 | n.v. x / Vlaamse Gewest
MHHC, 21 februari 2013, MHHC-13/11

Een inrichting voor de productie van verven, lakken en vernissen beschikt over een milieuvergunning waarin de emissiegrenswaarden op de lozing van bedrijfsafvalwater zijn opgenomen. Het afvalwater wordt echter voor de lozing behandeld in een fysico-chemische waterzuiveringsinstallatie. Naar aanleiding van een routinemonstername is vastgesteld dat de normen overschreden zijn. De inrichting wordt een alternatieve bestuurlijke geldboete opgelegd. De boete is opgelegd omwille van een eenmalige overschrijding van de emissiegrenswaarden. Het gaat hier om de lozing van gevaarlijke stoffen. Het is niet kennelijk onredelijk dat de gewestelijke entiteit bij de bepaling van de hoogte van de boete rekening houdt met de ernst van de gepleegde feiten.