275448 | 26.04.2013 BVR tot vaststelling van het geactualiseerde monitoringprogramma van de watertoestand ter uitvoering van art. 1.7.5.1 en 1.7.5.3 van dec. 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15.06.2018
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke
et al.

BS 2013-07-23

Het geactualiseerde monitoringprogramma van de watertoestand, vermeld in art. 67 en 69 van het decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, wordt hierbij vastgesteld. Het gaat met name om het monitoringsprogramma van de watertoestand van oppervlaktewater en grondwater.

 

 link