274625 | 14.03.2013 V. nr. 405 (Vl. P.): Heffing afvalwater - Vrijstellingen
DILLEN Marijke
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2012-2013|www.vlaamsparlement.be

De sociale vrijstellingen op de heffing op afvalwater zijn al ingevoerd in de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging sinds het heffingsjaar 1997. Via het decreet 22.12.2000 is het ambtshalve toekennen van vrijstellingen om sociale redenen voorzien in de wetgeving. Dit betekent dat vanaf heffingsjaar 2000 een gegevensuitwisseling met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid is ontwikkeld zodat sociale vrijstellingen ambtshalve kunnen worden toegekend.

Ondertussen werden de wetgeving en de procedure voor ambtshalve toekenning meermaals aangepast en op mekaar afgestemd teneinde vrijstellingen zoveel mogelijk ambtshalve te kunnen toekennen.

Voor heffingsplichtigen die wel een heffingsbiljet ontvangen, stelt de VMM een toelichting beschikbaar over de vrijstellingsregeling (voorwaarden en aanvraag). Ook op haar website biedt de VMM informatie aan over de heffingen en onder meer over de sociale vrijstellingen.