269929 | 19.10.2012 BVR wijz. BVR 14.05.2004 houdende de definitieve regularisatie en toekenning van een subsidie aan bepaalde initiatieven binnen polders, wateringen, milieu- en natuurverenigingen die personeelsleden tewerkstellen in een gewezen DAC-statuut, wat betreft de delegatie voor het toekennen van de subsidie en het verloop van de procedure voor het toekennen ervan
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2012-11-30, (3e uitg.)

Dit besluit wijzigt het besluit met de definitieve regularisatie en toekenning van een subsidie aan bepaalde initiatieven binnen polders, wateringen, milieu- en natuurverenigingen die personeelsleden tewerkstellen in een gewezen DAC-statuut. De wijziging betreft de delegatie voor het toekennen van de subsidie en het verloop van de toekenningsprocedure. Zo worden de betrokken leidende ambtenaren bevoegd voor de betaling, wordt het voorschot in het eerste semester opgetrokken en wordt de termijn aangepast die voorzien is voor het aanleveren van de tewerkstellingsgegevens.

De art. 1, 2, 4, 5, eerste lid, 6, 7, par. 3, 8, par. 1 en 3, 12, 13 en 15 van het BVR 14.05.2004 houdende de definitieve regularisatie en toekenning van een subsidie aan bepaalde initiatieven binnen polders, wateringen, milieu- en natuurverenigingen die personeelsleden tewerkstellen in een gewezen DC-statuut, worden gewijzigd.

Subsidieaanvragen die ingediend zijn voor de inwerkingtreding van dit besluit, worden verder afgehandeld onder gelding van de regelgeving zoals die van kracht was voor de inwerkingtreding van dit besluit.