269270 | 21.12.2012 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris
et al.

BS 2012-12-31, (1e uitg.)

Het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2013 behandelt de rubrieken opgesomd in deze notitie.

Programmadecreet:

 • Hfst. 1 - Algemeen;
 • Hfst. 2 - Onderwijs:
  • Afd. 1 - Basisonderwijs (art. 2 - 3) (zie doc. nr. 269271);
  • Afd. 2 - Inspectie en begeleiding levensbeschouwelijke vakken (art. 4) (zie doc. nr. 269272);
  • Afd. 3 - Deeltijds kunstonderwijs (art. 5 - 6) (zie doc. nr. 269273);
  • Afd. 4 - Centra voor leerlingenbegeleiding (art. 7) (zie doc. nr. 269274);
  • Afd. 5 - Secundair onderwijs (art. 8 - 12) (zie doc. nr. 269275);
  • Afd. 6 - Hoger onderwijs (art. 13 - 25);
  • Afd. 7 - Fonds Dienstverlening (art. 26);
  • Afd. 8 - Volwassenenonderwijs (art. 27 - 29) (zie doc. nr. 269276).
  • Afd. 9 - Hogere Zeevaartschool (art. 30);
  • Afd. 10 - Kwaliteit van onderwijs (art. 31-35) (zie doc. nr. 269277);
  • Afd. 11 - Diensten met onderwijsbehoeften (art. 36) (zie doc. nr. 269278).
 • Hfst. 3 - Successierechten (art. 37 - 38);
 • Hfst. 4 - Jeugd- en kinderrechtenbeleid (art. 39);
 • Hfst. 5 - Opsporing colorectale kanker (art. 40);
 • Hfst. 6 - Onderteunende werkgroepen voor het gezondheidsbeleid en de ouderenzorg (art. 41):
  Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid kent opdrachten toe aan experten voor het verstrekken van beleidsgerichte wetenschappelijke adviezen met betrekking tot beleidsdoelstellingen in het kader van het gezondheidsbeleid en de ouderenzorg. Dit artikel zorgt voor de decretale basis voor de toekenning van vergoedingen en tussenkomsten aan deze externe deskundigen.
 • Hfst. 7 - Geestelijke gezondheidszorg (art. 42) (zie doc. nr. 269304);
 • Hfst. 8 - Besparing index werking beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (art. 43);
 • Hfst. 9 - Energie (art. 44 - 47) (zie doc. nr. 269305);
 • Hfst. 10 - Duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (art. 48 - 51) (zie doc. nr. 269306);
 • Hfst. 11 - Fonds Waterhuishouding (art. 52) (zie doc. nr. 269307);
 • Hfst. 12 - Jobpunt Vlaanderen (art. 53);
 • Hfst. 13 - Bekrachtiging van de gewijzigde verplichte bijdragen bestemd voor de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse producten van de sectoren landbouw, tuinbouw en visserij (art. 54-55);
 • Hfst. 14 - Grondruil op het Eiland Zwijnaarde (art. 56);
 • Hfst. 15 - Fonds Administratieve Toeristische Boeten (art. 57) (zie doc. nr. 269309);
 • Hfst. 16 - Kas-, schuld- en waarborgbeheer (art. 58);
 • Hfst. 17 - Restauratie- en onderhoudspremies (art. 59-60);
 • Hfst. 18 - Vlaams Gemeentefonds (art. 61) (zie doc. nr. 269310);
 • Hfst. 19 - Vlaams Provinciefonds (art. 62) (zie doc. nr. 269311);
 • Hfst. 20 - Financierende heffing:
  • Afd. 1 - Oppervlaktewateren (art. 63 - 70) (zie doc. nr. 269281);
  • Afd. 2 - Milieuvergunning (art. 71) (zie doc. nr. 269312);
  • Afd. 3 - Water bestemd voor menselijke aanwending (art. 72) (zie doc. nr. 269313);
 • Hfst. 21 - Fonds tot aanmoediging van de schepping van geluidswerken en audiovisuele werken (art. 73);
 • Hfst. 22 - SubsidiĆ«ring van onderwijsinfrastructuur (art. 74 - 79) (zie doc. nr. 269314);
 • Hfst. 23 - Slotbepalingen (art. 80).

 

 link