263185 | Projectoproep 2020 aankoop gronden voor bebossing
Vlaamse overheid - Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

https://www.natuurenbos.be - Geraadpleegd op 24.03.2020

Via deze projectoproep wil het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) de kans bieden aan besturen, natuurlijke personen en privaatrechtelijke rechtspersonen, om een bijdrage te leveren tot bebossing. In de categorie besturen komen naast gemeenten, steden en provincies ook onder meer OCMW’s, polders en wateringen, kerkfabrieken en universiteiten in aanmerking voor subsidies. De projectvoorstellen kunnen tot 30.04.2020 ingediend worden.

Binnen de perken van het beschikbare budget bedraagt de tussenkomst 60 % van het aankoopbedrag of 80% van het aankoopbedrag in de gebiedsaanduiding 'bos' en 'reservaat en natuur', inclusief alle kosten met een maximale subsidie van 3,5 EUR per m². Cumul van tussenkomsten door andere overheden is mogelijk voor zover de 60 % of 80 % in de gebiedsaanduiding 'bos' en 'reservaat en natuur' niet overschreden is.

Alle informatie (criteria, procedure, voorwaarden) is te vinden in de infobundel aankoop bebossing 2020 (zie tweede beeld).  

Deze projectoproep kadert sinds 2018 binnen het BVR 14.07.2017 betreffende de subsidiëring van de planning, de ontwikkeling en de uitvoering van het geïntegreerd natuurbeheer. 

 link link