262488 | 16.12.2011 Ordonnantie houdende de tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2011
Min. belast met Financi├źn, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, VANHENGEL Guy
et al.

BS 2012-01-19, (1e uitg.)

Overeenkomstig de tabel bij deze ordonnantie, worden de in de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 ingeschreven kredieten aangepast. De aanpassing van de begroting voor het jaar 2011 van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulpverlening wordt onder meer goedgekeurd.

De aanpassing van de begroting voor het jaar 2011 van de volgende autonome bestuursinstellingen wordt goedgekeurd:

  • Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest;
  • Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulpverlening;
  • Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurie├źn;
  • Leefmilieu Brussel/Brussels Instituut voor Milieubeheer;
  • Gewestelijk Agentschap voor Netheid B Net Brussel;
  • Innoviris/het Instituut ter Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel;
  • Fonds voor de Financiering van het Waterbeleid.

De datum van 31 augustus zoals hernomen in art. 60, eerste lid, van de organieke ordonnantie 23.02.2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle, wordt vervangen door deze van 31 december.

 link