262311 | Ruilverkavelingscomité Meerdonk / v.z.w. Natuurpunt Studie en crts
Rb. Dendermonde, 30 april 2010

Het ruiilverkavelingscomité is op grond van art. 1382 Burg.W. ten aanzien van vzw Natuurpunt Studie buitencontractueel aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door haar foutief optreden. Het comité is dus gehouden tot herstelmaatregelen in het gebied aan de Salegemkreek. Noch het Vlaams Gewest, noch Polder van het Land van Waas, zijn te veroordelen tot het uitvoeren van deze werken tot herstel in natura. Zij waren niet de bouwheer van deze onwettig en dus foutief uitgevoerde werken.

Het Vlaams Gewest verleende wel de nadien vernietigde bouwvergunning en is dus tot vrijwaring gehouden. Polder van het Land van Waas was destijds op geen enkele manier betrokken bij de onwettig uitgevoerde werken en/of de daartoe verleende bouwvergunning. Ondertussen is Polder van het Land van Waas wel deels eigenaar en deels beheerder van de onroerende goederen, waarop deze herstelmaatregelen in natura uit te voeren zijn. Zij geeft zelf aan dat haar medewerking noodzakelijk zal zijn tot het uitvoeren van deze werken.

In de gegeven omstandigheden is Polder van het Land van Waas, in haar hoedanigheid van eigenaar en/of beheerder van desbetreffende onroerende goederen en van beheerder van het waterpeil aldaar, te veroordelen om ten volle haar toestemming en medewerking te verlenen om de werken waartoe. Het comité wordt veroordeeld, de werken te laten uitvoeren op en in de betrokken gebieden die zij in eigendom en/of beheer heeft en wordt aldus veroordeeld tot het uitvoeren van het herstel in natura in en rond het gerangschikte landschap, het natuur- of valleigebied van de Salegemkreek, gelet op de uitgevoerde afwateringswerken aldaar.