261340 | 17.11.2011 BBHR wijz. BBHR 23.04.2009 betr. het beheer van de zwemwaterkwaliteit
Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, HUYTEBROECK Evelyne

BS 2011-11-29, (1e uitg.)

Dit besluit zet de Richtlijn 2006/7/EG betreffende het beheer van zwemwaterkwaliteit en tot intrekking van Richtlijn 76/160/EEG, om. Het gaat om enkele kleine wijzigingen en verduidelijkingen.

De Regering mag elk jaar vóór het begin van het badseizoen door middel van een besluit alle zwemwateren aanwijzen indien er zijn. Het Instituut kondigt in dat geval ten minste drie maanden vóór de aanneming van dat besluit een ontwerplijst van zwemwateren aan, met inbegrip van de aanvang en duur van het badseizoen. Gedurende een periode van dertig dagen kan het publiek voorstellen, opmerkingen of klachten formuleren over de ontwerplijst.