260779 | 14.10.2011 BVR wijz. BVR 20.07.2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in art. 8 van het decreet 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid, wat betreft de toepassingsregels voor de watertoets, van het BVR 11.05.2001 tot aanwijzing van de instellingen en administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen, wat betreft de overstromingsgevoelige gebieden, en van het BVR 02.02.1994 houdende aanwijzing van de besturen en openbare instellingen die advies geven over de gemeentelijke plannen van aanleg
Vlaams Min. van Mobiliteit en Openbare Werken, CREVITS Hilde
Vlaams Min. van Financiƫn, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, MUYTERS Philippe
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2011-11-14, (2e uitg.)

Dit besluit past een aantal besluiten met betrekking tot de watertoets aan. Het doel van zo'n watertoets is dat bij elke (overheids)beslissing rekening wordt gehouden met het watersysteem en het -beleid. De wijzigingen omvatten onder meer een vormelijke en inhoudelijke vereenvoudiging die ervoor zorgt dat sneller kan nagegaan worden of het advies van de waterbeheerder vereist is.

Het besluit voorziet eveneens:

  • een afstemming van het uitvoeringsbesluit watertoets op de wijzigingen aan het decreet over het Integraal Waterbeleid (het vragen van advies voor de vergunningverlener wordt een verplichting);
  • een actualisering en uitbreiding van de kaart met aanduiding van de overstromingsgevoelige gebieden.
De volgende bepalingen worden gewijzgd:
  • Art. 2, 3, 4, 5, 7 en bijlagen I en II van het 20.07.2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in art. 8 van het decreet 18.07.2003 betreffende het integral waterbeleid. Bijlage III tot en met XV van hetzelfde besluit worden opgeheven;
  • Art. 2 van het BVR 11.05.2001 tot aanwijzing van de instellingen en administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen;
  • Art. 1, B van het BVR 02.02.1994 houdende aanwijzing van de besturen en openbare instellingen die advies geven over de gemeentelijke plannen van aanleg.

nvdr: Het BVR 02.02.1994 houdende aanwijzing van de besturen en openbare instellingen die advies geven over gemeentelijke plannen van aanleg werd op 24.07.2016 opgeheven door het BVR 27.05.2016 houdende opheffing van de Vlaamse commissie voor ruimtelijke ordening en de regeling inzake adviesinstanties bij gemeentelijke plannen van aanleg (zie doc. nr. 302624).