259641 | 08.06.2011 V. nr. 525 (Vl.P.): Subsidiƫring regenwaterputten - Sportverenigingen
MARTENS Bart
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

nog niet verschenen in het Bulletin Vragen en Antwoorden - Zitting 2010-2011

Sinds 2008 kan een gemeente die de Samenwerkingsovereenkomst (SO) ondertekent, naast subsidie voor de woningen ook een subsidie geven voor lokalen van verenigingen. Deze uitbreiding kwam er na evaluatie van de SO 2002-2007. De SO voorziet daarbij in een gewestelijke subsidiƫring van 250 EUR voor een regenwaterput bovenop een gemeentelijke subsidie van minimum 250 EUR, in een keer uit te betalen door de gemeente.

Het modelreglement vermeldt in de titel dat subsidie mogelijk is voor woningen en voor lokalen van verenigingen. De voetnoot specificeert dat de gemeente zelf kan bepalen welke verenigingen in aanmerking komen. De definitie van lokaal is vergund gebouw waarvan een vereniging gebruik maakt voor haar activiteiten. Lokalen voor verenigingen hebben dus betrekking op meer dan alleen sportverenigingen, ook jeugdverenigingen zijn een doelgroep.

Het is de keuze van de gemeente of verenigingen om in aanmerking te komen voor de subsidie. Het is aan de gemeente om te communiceren over hun subsidiereglementen. Voor het thema water van de SO moet jaarlijks ofwel gesensibiliseerd worden rond pesticiden of rond duurzaam watergebruik (bijvoorbeeld het bestaan van subsidiereglementen).