258950 | 22.07.2011 BVR betr. de maatregelen bij een overschrijding van de nitraatresidudrempelwaarde, als vermeld in art. 14 van het Mestdecreet van 22.12.2006
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2011-08-16

Dit besluit handelt over de te nemen maatregelen bij een overschrijding van de nitraatresidudrempelwaarde. Het besluit omvat onder meer bepalingen over de stikstofanalyse, het bemestingsadvies en het bemestingsplan. Daarnaast wordt de wijze geregeld waarop moet worden omgegaan met overdrachten van percelen landbouwgrond waarop een of meerdere maatregelen van toepassing waren.

 

 link