257317 | 13.05.2011 BVR tot uitvoering van diverse bepalingen van het dec. 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15.06.2018, wijz. BVR 13.12.2002 houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke
Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, VANDEURZEN Jo *

BS 2011-06-21

Dit besluit voorziet de nodige praktische bepalingen voor het toezicht op de toepassing van het drinkwaterdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten door middel van onder meer de aanduiding van toezichthoudende en controle-ambtenaren. Het besluit wijzigt ook het BVR 13.12.2002 houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie.

Dit besluit regelt het toezicht, dwang- en veiligheidsmaatregelen, de controleambtenaren en de inning van administratieve geldboetes wat betreft het drinkwaterdecreet.

Art. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20 en bijlage I en II van het BVR 13.12.2002 houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie, worden gewijzigd.