257272 | MB wijz. MB 14.02.2000 tot vaststelling van maatregelen om te beletten dat Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. zich verspreidt
Min. van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw, LARUELLE Sabine

BS 2011-06-17, (1e uitg.)

Om te beletten dat de bacterie 'Ralstonia solanacearum' zich verspreidt, omschrijft het KB 14.02.2000 een gebied waarin sommige beschermende maatregelen (voor de aardappelteelten) van toepassing zijn. Gezien het feit dat de verspreiding van de voormelde bacterie werd vastgesteld in oppervlaktewater gelegen buiten dit beschermingsgebied, breidt dit besluit het geografische gebied uit.

Art. 1 van het MB 14.02.2000 tot vaststelling van maatregelen om te beletten dat Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. wordt gewijzigd.

Opeenvolgende besluiten:

nvdr: Voor het beeld klik op de gewenste referentie in de samenvatting.