255316 | 07.10.1886 Veldwetboek art. 98 - Slotbepaling
Volledige tekst

B.S., 14.10.1886, V.56, (287) (zie doc. nr. 29126)

art.  98
 
Door dit wetboek wordt niet afgeweken van de wetten of reglementen betreffende polders en wateringen. 

Voor de volledige tekst in het Vlaamse Gewest, klik hier
Voor de volledige tekst in het Brusselse Gewest, klik hier