253501 | 29.11.2010 MB tot inwerkingtreding van BVR 21.05.2010 betr. bijzondere verplichtingen voor de stroomgebiedsdistricten ter uitvoering van titel I van het decreet 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2011-02-08

Het BVR 21.05.2010 betreffende bijzondere verplichtingen voor de stroomgebiedsdistricten ter uitvoering van titel I van het decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid treedt in werking op 01.01.2011.
Ter herinnering, dit besluit bepaalt onder meer de ligging en de grenzen van de grondwaterlichamen.