252536 | 16.12.2010 BBHR wijz. BBHR 24.01.2002 betr. de kwaliteit van het leidingwater
Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, HUYTEBROECK Evelyne

BS 2010-12-31, (2e uitg.)

De overtredingen van de bepalingen van het BBHR 24.01.2002 betreffende de kwaliteit van het leidingwater worden vanaf nu bestraft overeenkomstig art. 65, par. 1, 4° van de ordonnantie 20.10.2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid. Art.17 van het BBHR wordt hiertoe gewijzigd.