249056 | 20.04.2010 V. nr. 310 (Vl.P.): Oppervlaktewater - Medicijnresten
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke
TOMMELEIN Bart

nog niet verschenen in het Bulletin Vragen en Antwoorden - Zitting 2009-2010

Humane geneesmiddelen komen langs verschillende wegen in het oppervlaktewater terecht. Door het gebruik in huishoudens en ziekenhuizen geraken geneesmiddelen, na uitscheiding door de mens, via het afvalwater in waterzuiveringsinstallaties.

Het afvalwater van ziekenhuizen wordt biologisch gezuiverd, ofwel via een waterzuiverings-installatie, ofwel via een eigen biologische waterzuivering.
De verwijdering van geneesmiddelen door biologische zuivering varieert sterk van product tot product.
Daarnaast dient op niveau van de ziekenhuizen een aantal preventieve maatregelen genomen te worden om lozing van onder meer geneesmiddelen naar afvalwater te voorkomen. Deze maatregelen zijn terug te vinden in de BBT ('Best Beschikbare Technieken') studie voor ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen (VITO-2003).