248036 | 09.07.2010 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2010
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris
et al.

BS 2010-07-28

Het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2010 behandelt de rubrieken opgesomd in deze notitie.

Programmadecreet:

 • Hfst. I. Algemeen, art. 1
 • Hfst. II. Onderwijs.
  • Afdeling I. Volwassenenonderwijs, art. 2 (doc. nr. 248037)
  • Afdeling II. Deeltijds kunstonderwijs - gesubsidieerd onderwijs, art. 3 (doc. nr. 248040).
  • Afdeling III. Deeltijds kunstonderwijs - gemeenschapsonderwijs, art. 4-5 (doc. nr. 248041).
  • Afdeling IV. Hogere Zeevaartschool, art. 6.
  • Afdeling V. Stelsel van leren en werken, art. 7 en art. 8 (doc. nr. 248043).
  • Afdeling VI. Fonds MOD Onderwijs en Vorming, art. 9.
 • Hfst. III. Registratierechten, art. 10-11.
 • Hfst. IV. Successierechten.
  • Afdeling I. Vrijstelling familiale ondernemingen en vennootschappen, art. 12-13.
  • Afdeling II. Vrijstelling bossen, art. 14
 • Hfst. V. Overname van de dienst Verkeersbelastingen.
  • Afdeling I. Wijzigingen aan het Wetboek van de met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen.
   • Onderafdeling I. Gemeenschappelijke bepalingen, art. 15-17 (doc. nr. 248082).
   • Onderafdeling II. Verkeersbelasting op de autovoertuigen, art. 18-28 (doc. nr. 248082).
   • Onderafdeling III. Belasting op de inverkeerstelling, art. 29-34 (doc. nr. 248082).
   • Onderafdeling IV. Controle en invordering, art. 35 (doc. nr. 248082).
  • Afdeling II. Eurovignet, art. 36-39 (doc. nr. 248082).
 • Hfst. VI. Onroerende voorheffing, art. 40.
 • Hfst. VII. Vzw Vlaamse Opera, art. 41.
 • Hfst. VIII. Vzw Vlaams Instituut voor de Zee, art. 42.
 • Hfst. IX. Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (art. 42-43)
 • Hfst. X. Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, art. 45 (doc. nr. 248074).
 • Hfst. XI. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, art. 46 (doc. nr. 248078).
 • Hfst. XII. Mobiliteitsplan Vlaanderen, art. 47 (doc. nr. 248088).
 • Hfst. XIII. Energie.
  • Afdeling I. Energiefonds, art. 48-49 (doc. nr. 248089).
  • Afdeling II. Installaties voor zonne-energie, art. 50-52 (doc. nr. 248091).
  • Afdeling III. Fonds ter reductie van de globale energiekost, art. 53 (doc. nr. 248093).
 • Hfst. XIV Stadsvernieuwingsprojecten, art. 54 (doc. nr. 248095).
 • Hfst. XV. Leefmilieu:
  • Afdeling I. Verkoop rioolwaterzuiveringsinstallaties, art. 55 (doc. nr. 248104).
  • Afdeling II. Oppervlaktewateren, art. 56-58 (doc. nr. 248117).
  • Afdeling III. Grondwaterbeheer, art. 59-62 (doc. nr. 248127).
  • Afdeling IV. Afvalstoffen, art. 63 (doc. nr. 248135).
 • Hfst. XVI. Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquacultuursector, art. 64-66.
 • Hfst. XVII. Financiering van stages bij internationale organisaties, art. 67.
 • Hfst. XVIII. Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen, art. 68.
 • Hfs. XIX. Wetboek diverse rechten en taksen, art. 69-70
 • Hfst. XX. Cultuurgemeente en Sportgemeente van Vlaanderen, art. 71-72 (doc. nr. 248141).
 • Hfst. XXI. Regularisaties onroerend erfgoed, art. 73.
 • Hfst. XXII. DBFM-vennootschap, art. 74.
 • Hfst. XXIII. Slotbepalingen, art. 75.

 

 link