24777 | 20.06.1991 V. nr. 213 (Vl. R.): Milieudelicten - Samenwerking politiediensten en milieu-inspectie
GEYSELS Jos
Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting, KELCHTERMANS Theo

V. en A., Vl.R., 19.09.1991,1990-91, (20), 984

Inzake opsporing en vaststelling van milieudelicten werden tot heden geen akkoorden gesloten tussen het Vlaams Gewest en de betrokken nationale voogdijministers, daar de bevoegdheden van de politiediensten in deze aangelegenheid in de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging werden bepaald. Er mag echter worden aangenomen dat ingevolge de herstructurering van de milieudiensten een nauwere samenwerking met de gerechtelijke diensten zal worden bewerkstelligd.