247164 | MB betr. de aanwijzing van zwemwateren voor het badseizoen 2019
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, VAN DEN HEUVEL Koen
Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, VANDEURZEN Jo *

BS 2019-04-19, 2e uitg., V.189, (88), 39646, + bijlage 39647-39652

Dit besluit wijst de zwemwateren voor het badseizoen 2019 aan.

Het badseizoen voor de strandwateren loopt van 01.06.2019 tot en met 15.09.2019. De strandwateren opgenomen in de tabel toegevoegd als bijlage 1 bij dit besluit worden aangeduid als zwemwateren voor het badseizoen 2019.

Het badseizoen voor de binnenwateren loopt van 01.05.2019 tot en met 15.09.2019. De binnenwateren opgenomen in de tabel toegevoegd als bijlage 2 bij dit besluit worden aangeduid als zwemwateren voor het badseizoen 2019.

Opeenvolgende besluiten: