242232 | 05.08.2009 V. nr. 5 (Vl.P.): Polder- en wateringebelasting - Aanbevelingen Ombudsdienst
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke
VAN HAUTHEM Joris

V. en A., Vl.P., 2009-2010, oktober 2009, (1), 389

De Vlaamse Ombudsdienst heeft in zijn jaarverslag 2008 gewezen op enkele pijnpunten bij de inning van polder- en wateringbelasting.

De VMM heeft in overleg met de Vlaamse Vereniging voor Polders en Wateringen een inventaris gemaakt van de door de polders en wateringen gevestigde belastingen. Aanslagvoeten en totale bedragen werden opgevraagd.

Binnen de omschrijving van een polder of watering kan dit bestuur een belasting innen van de ingelanden zijnde de houders van zakelijke rechten. De belastingen worden berekend op basis van een door de algemene vergadering der stemgerechtigde ingelanden te beslissen aanslagvoet per hectare. De jaarlijkse belastingsrol moet door de polder of watering ter goedkeuring voorgelegd worden aan de bestendige deputatie. De inning is pas uitvoerbaar na goedkeuring door de bestendige deputatie. Het exact bijhouden van de lijst van ingelanden is essentieel voor de jaarlijkse passende herziening van de belastingsrol. De meeste polders doen daartoe tegen betaling beroep op de gegevens van het kadaster. De Vlaamse Ombudsdienst stelt dat een goede uitvoeringspraktijk en administratieve nauwkeurigheid moeten gehanteerd worden met de nodige efficiƫntie en klantvriendelijkheid.