238564 | 16.01.2009 V. nr. 26 (K.): Gebrekkige werking van SAPHIR in Ciply (Henegouwen)
Min. van Binnenlandse Zaken, DE PADT Guido
NOLLET Jean-Marc

V. en A., K., 27.04.2009,2008-2009, (59), 242-244

De dienst 'Hainaut Ingénierie Technique' (HIT), die belast is met het uitbaggeren en onderhouden van de rivieren van tweede en derde categorie, heeft een experimenteel systeem opgestart, SAPHIR (Système d'Alerte de Prévention Hainuyère des Inondations pour les Rivières) genaamd, ten preventieve doele.
Dit experimenteel systeem bevindt zich nog steeds in een proefstadium. Het is de bedoeling dat zowel de overheden als de buurtbewoners op voorhand gewaarschuwd zouden worden als er een overstroming dreigt. Het systeem detecteert elke potentiële stijging van de waterspiegel en/of risico op overstroming, en dit door middel van peilmeters die in de waterlopen aangebracht worden. De betrokken detectoren communiceren met het centrale systeem op de zetel van het 'HIT' te Havré.