236069 | 30.01.2009 BVR houdende de vaststelling van de bekkenbeheerplannen overeenkomstig art. 48 van het dec. 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, CREVITS Hilde

BS 2009-03-05

Dit besluit stelt de lijst van de bekkenbeheerplannen en de deelbekkenbeheerplannen vast overeenkomstig art. 48 van het decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid.

De volgende bekkenbeheerplannen en de deelbekkenbeheerplannen worden vastgesteld:

 1. bekkenbeheerplan IJzerbekken;
 2. bekkenbeheerplan bekken van de Brugse Polders, met inbegrip van de deelbekkenbeheerplannen Meetsjeslandse Polders, Brugse Vaart, en Ede;
 3. bekkenbeheerplan bekken van de Gentse Kanalen, met inbegrip van de deelbekkenbeheerplannen Krekenland, Burggravenstroom, Poekebeek, Oude Kale, Gentse Binnenwateren, Moervaart, en Kanaal van Stekene;
 4. bekkenbeheerplan Benedenscheldebekken, met inbegrip van de deelbekkenbeheerplannen Ledebeek en Durme, Scheldeschorren, Land van Waas, Beneden Schijn, Boven Schijn, Beneden Vliet, Vliet en Zielbeek, Barbierbeek, De Drie Molenbeken, en Scheldeland;
 5. bekkenbeheerplan Leiebekken, met inbegrip van het deelbekkenbeheerplan Benedenleie;
 6. bekkenbeheerplan Bovenscheldebekken, met inbegrip van de deelbekkenbeheerplannen Molenbeek Ronse, Scheldeheuvels, Scheldemeersen, en Zwalm;
 7. bekkenbeheerplan Denderbekken, met inbegrip van de deelbekkenbeheerplannen Vondelbeek, Molenbeek Erpe-Mere, Midden-Dender, Bellebeek, Gaverse Meersen, Ninoofse Meersen, en Marke;
 8. bekkenbeheerplan Dijle-Zennebekken, met inbegrip van de deelbekkenbeheerplannen Zuunbeek en Neerpedebeek- Broekbeek-Kleine Maalbeek, Zenne-Molenbeek, Woluwe, Laan-IJse, Voer, Molenbeek-Bierbeek-Lemingsbeek- Abdijbeek, Zenne-Maalbeek-Aabeek, Barebeek-Benedendijle, Leibeek-Weesbeek-Molenbeek, Vrouwvliet, en Laak;
 9. bekkenbeheerplan Demerbekken, met inbegrip van de deelbekkenbeheerplannen Winge-Motte, Velpe, Begijnebeek, Grote Gete, Kleine Gete, Melsterbeek en Beneden Gete, Winterbeek-Ossebeek, Zwarte Beek, Mangelbeek, Midden-Demer, Herk, Mombeek, en Boven-Demer;
 10. bekkenbeheerplan Netebekken, met inbegrip van de deelbekkenbeheerplannen Beneden-Nete, Benedengebied Grote Nete, Middengebied Grote Nete, Benedengebied Kleine Nete, Molenbeek-Bollaak, Beneden Aa en Boven Aa, Middengebied Kleine Nete, Wimp, Grote Laak, Bovenlopen Grote Nete en Molse Nete, en Bovenlopen Kleine Nete;
 11. bekkenbeheerplan Maasbekken, met inbegrip van de deelbekkenbeheerplannen Kleine Aa, Weerijs, Mark, Aa-Leyloop, Dommel, Warmbeek, Noordoost-Limburg, Zanderbeek en Vrietselbeek, Kikbeek en Ziepbeek, Jeker en Heeswater, en Voeren.

De bevoegde minister brengt het bekkenbestuur, de bekkenraad, de waterschappen die deel uitmaken van het bekken, alsook de betrokken provincies en gemeenten op de hoogte van het vastgestelde bekkenbeheerplan, met inbegrip van de deelbekkenbeheerplannen.

 

 link