235797 | 19.12.2008 BVR houdende de samensmelting van de Polder Hamme-Moerzeke, de Polder Durme Zuid-Oost, de Polder Durme Noord-West, de Polder Durme Noord-Oost, de Polder van Grembergen en de Polder Sint-Onolfs en een grensaanpassing tot een nieuwe polder met als naam Polder Schelde Durme Oost
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, CREVITS Hilde

BS 2009-02-23, (1e uitg.)

Er wordt een nieuwe polder, genaamd Polder Schelde Durme Oost, opgericht. De omschrijving van die polder wordt aangeduid op het plan, dat als bijlage 2 bij dit besluit is gevoegd. Die polder ontstaat na samensmelting van de Polder Durme Noord-Oost, de Polder Durme Noord-West, de Polder Durme Zuid-Oost, de Polder Hamme-Moerzeke, de Polder van Grembergen en de Polder Sint-Onolfs en een grensaanpassing, afgestemd op de grenzen van het watersysteem.

De provincie Oost-Vlaanderen wordt aangewezen als provinciale overheid, die bevoegd is om ter uitvoering van de Polderwet op te treden. De gouverneur wordt overeenkomstig art. 8 van de Polderwet belast met het samenroepen van de algemene vergadering waarop het polderreglement wordt vastgesteld en het nieuwe bestuur wordt verkozen.

 

 link