234087 | Subsidies Rubiconfonds [ hanleiding aanvraag subsidies - begrotingsjaar 2009]
Coƶrdinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW)

Het Rubiconfonds stelt de Vlaamse overheid in staat de voorfinanciering op zich te nemen van de herstelkosten in door overstromingen getroffen gebieden. Het fonds verleent financiƫle steun bij preventieve acties die toekomstige schade door nieuwe overstromingen kunnen voorkomen. De website bevat het aanvraagformulier subsidies Rubiconfonds 2009, een handleiding en een beschrijving van de beoordelingsmethodiek die de Coƶrdinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) toepast.

Op 09.01.2009 heeft de Vlaamse Regering het subsidiebesluit Rubiconfonds begrotingsjaar 2009 definitief goedgekeurd. In uitvoering van dit besluit kunnen aanvragen voor deze subsidie ingediend worden van dinsdag 03.02.2009 tot uiterlijk woensdag 25.03.2009.

 link