232950 | 19.12.2008 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2009
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris
et al.

BS 2008-12-29, (1e uitg.)

Het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2009 behandelt de rubrieken opgesomd in deze notitie.

Programmadecreet:

 • HFST. I: Algemeen (art. 1);
 • HFST. II: Onderwijs:
  • AFDELING I: Basisonderwijs (art. 2-6) (zie doc. nr. 233002);
  • AFDELING II: Secundair onderwijs (art. 7-11)(zie doc. nr. 233004);
  • AFDELING III: Hogescholen (art. 12)(zie doc. nr. 233005);
  • AFDELING IV: Universiteiten (art. 13);
  • AFDELING V: Instituut voor Europese Studies (art. 14);
  • AFDELING VI; Nascholing (art. 15-19)
 • HFST. III: Fiscaliteit:
  • AFDELING I: Verhoging van de forfaitaire vermindering voor beroepsactieve belastingplichtigen (art. 20)(zie doc. nr. 233006);
  • AFDELING II: Wijziging van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen (art. 21);
  • AFDELING III Onroerende voorheffing (art. 22);
  • AFDELING IV: E-notificaties - fase 2 (art. 23-28)(zie doc. nr. 233008);
  • AFDELING V: Successierechten (art. 29-30);
  • AFDELING VI: Verlaagde tarieven inzake schenkings- en successierechten (art. 31-32).
 • HFST. IV: Pooling van de verzekeringen van de Agentschappen (art. 33) (zie doc. nr. 233010);
 • HFST. V: Overdracht wegenis Wingene (art. 34). Dit artikel  wordt op 01.01.2019 opgeheven door het decreet 30.11.2018 betreffende het vervreemden van onroerende domeingoederen en het vestigen en vervreemden van zakelijke rechten door de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest (zie B.S., 24.12.2018, V.188, (301), 102280-102281);
 • HFST. VI: Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn (art. 35)(zie doc. nr. 233022);
 • HFST. VII: DAB Luchthaven Antwerpen (art. 36);
 • HFST. VIII: WVG:
  • AFDELING I: Knelpuntdossiers VAPH en FJW (art. 37)(zie doc. nr. 233024);
  • AFDELING II: PGB- experiment (art. 38)(zie doc. nr. 233025).
 • HFST. IX: Jeugd- en kinderrechtenbeleid (art. 39)(zie doc. nr. 233026);
 • HFST. X: Sociaal-Cultureel Volwassenwerk (art. 40-42)(zie doc. nr. 233027):
 • HFST. XI: Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd (art. 43);
 • HFST. XII: Bestuurszaken:
  • AFDELING I: DAB Overheidspersoneel (art. 44);
  • AFDELING II: DAB ICT (art. 45).
 • HFST. XIII: Landbouw en Visserij:
  • AFDELING I: Wijziging van de wet 11.07.1969 betreffende de bestrijdingsmiddelen en de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt (art. 46-49)(zie doc. nr. 233028);
  • AFDELING II: Wijziging van de wet 28.03.1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijprodukten (art. 50-56)(zie doc. nr. 233030);
  • AFDELING III: Wijzigingen aan het decreet 13.05.1997 houdende oprichting van een Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector (art. 57-63);
  • AFDELING IV: Wijziging van het decreet 19.05.2006 betreffende de oprichting en de werking van het Fonds voor Landbouw en Visserij (art. 64)(zie doc. nr. 233029);
  • AFDELING V: Wijziging van de wet 12.04.1957 waarbij de Koning wordt gemachtigd maatregelen voor te schrijven ter bescherming van de biologische hulpbronnen van de zee (art. 65-66).
 • HFST. XIV: Ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring (art. 67-69)(zie doc. nr. 233031);
 • HFST. XV: Begunstigdewijziging restauratiepremie (art. 70)(zie doc. nr. 233032);
 • HFST. XVI: Industriële Onderzoeksfondsen (art. 71);
 • HFST. XVII: KMO-investeringssteun (art. 72)(zie doc. nr. 233033);
 • HFST. XVIII: Interfacediensten (art. 73);
 • HFST. XIX: VITO (art. 74);
 • HFST. XX: Wijzigingen in de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging (art. 75-80)(zie doc. nr. 233042);
 • HFST. XXI: Wijziging aan het decreet 24.05.2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending (art. 81-84)(zie doc. nr. 233044);
 • HFST. XXII: Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) (art. 85);
 • HFST. XXIII: Overdracht van het Herplaatsingsfonds naar de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (art. 86-89) (zie doc. nr.233049);
 • HFST. XXIV: DAB Linkerscheldeoever (art. 90-91)(zie doc. nr. 233051);
 • HFST XXV: Fonds voor de uitvoering van EU-projecten (art. 92);
 • HFST XXVI: Blairon NV (art. 93);
 • HFST XXVI: Kaderdecreet Bestuurlijk Beleid (art. 94);
 • HFST XXVIII: Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven (art. 95);
 • HFST XXIX: Slotbepalingen (art. 96).

nvdr: Het BVR 03.04.2009 houdende diverse begrotingsmaatregelen kaderend in de overdracht van de activiteiten en het vermogen van het ontbonden Vlaams Agentschap Ondernemen aan het Agentschap Ondernemen, respectievelijk het Hermesfonds wijzigt de titel van het hoofdstuk XXV van het decreet 19.12.2008 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2009 en voegt een art. 92bis in ditzelfde decreet toe. Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 07.05.2009,35494.

nvdr: Het decreet 18.12.2009 houdende bepalingen tot begeleiding van de derde aanpassing van de begroting 2009 wijzigt de titel van het hoofdstuk XXV van het decreet 19.12.2008 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2009 en voegt een art. 92bis toe.

nvdr voor het Vlaamse Gewest: De wet 28.03.1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijprodukten wordt op 01.01.2014 opgeheven door het decreet 28.06.2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid (zie doc. nr. 275025).

 

 link