231963 | Lokaal waterbeleid
CLAEYS Christophe

Brussel:Politeia, (Pockets Lokale besturen), 2013,288 p.

Dit boek betreft het waterbeleid in Vlaanderen. Het omschrijft de hele waterketen en het watersysteem. De nadruk ligt op de rol van de lokale besturen binnen dit systeem.

De volgende punten worden in het boek aangekaart:

  • De verschillende actoren van het waterbeleid en hun taken;
  • De afvalwaterketen: riolen en zuiveringsinstallaties;
  • Het beheer van onbevaarbare waterlopen;
  • Wateroverlast en overstromingen;
  • Ruimte voor water - water en ruimtelijke ordening;
  • Bescherming van het grondwater en duurzame watervoorziening en watergebruik;
  • Integraal waterbeleid;
  • Financiering.

 link