228721 | 21.03.2008 BVR houdende aanpassing van het BVR 09.09.2005 betr. de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van titel I van het decreet 18.07.2003
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, CREVITS Hilde

BS 2008-05-23, (1e uitg.)

Door wijzigingen en nieuwe inzichten in de hydrografie is het noodzakelijk om de afbakening van de watersystemen op kaart regelmatig te actualiseren. Daarom wijzigt dit besluit het BVR 09.09.2005 over de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid. Hierdoor worden twee deelbekkengrenzen aangepast: de grens tussen de deelbekkens Moervaart en Kanaal van Stekene en de grens tussen de deelbekkens Drie Molenbeken en Scheldeland.

In het BVR 09.09.2005 betreffende de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van titel I van het decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid, wordt bijlagen II en III vervangen door bijlagen I (afbakening op kaart van de bekkens) en II (afbakening op kaart van de deelbekkens), die bij dit besluit is gevoegd.

 

 link link