225724 | 18.07.2003 BVR regering houdende definitieve vaststelling van het afbakeningsplan voor de Grote Eenheden Natuur en Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling van (...)
Vlaams Min. van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking, SANNEN Ludo
Min.-President van de Vlaamse Regering, SOMERS Bart

BS 2003-10-17, (2e uitg.)

Dit besluit bevat de definitieve vaststelling van de afbakeningsplan voor de Grote Eenheden Natuur en Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling van bepaalde poldergebieden.

Opeenvolgende besluiten: