224821 | 30.01.1958 KB houdende algemeen politiereglement van de polders en de wateringen
Min. van Landbouw, LEFEBVRE René
Min. van Openbare Werken en Wederopbouw, VANAUDENHOVE Omer

BS 1958-02-05

Dit besluit legt een reeks verboden op en onderwerpt de activiteiten gerealiseerd langsheen de in het gebied van de polders en wateringen gelegen onbevaarbare waterlopen aan de machtiging van de bevoegde overheden van de betrokken polder of watering.

Het koninklijk besluit vereist dat de polders en de wateringen worden raadgepleegd of hun toestemming verlenen voor de activiteiten in verband met de onbevaarbare waterlopen die in hun gebied uitgevoerd worden. Het bestuur van de betrokken polder of de watering kan de machtigingen intrekken welke zij verleend heeft of er toekenningsvoorwaarden van wijzigingen wanneer de toegelaten beplantingen, gebouwen of werken schadelijk voor hun belangen zijn. Het bestuur kan ook de werken bevelen om de door deze soort van werkzaamheden veroorzaakte schade te doen ophouden of om de terugkeer van deze schade te voorkomen.

 

 link