224819 | 23.01.1968 KB houdende uitbreiding van de aan de polderwetgeving onderworpen zones
Min. van Openbare Werken, DE SAEGER Jos
Min. van Landbouw, HEGER Charles

BS 1968-02-09

Dit besluit breidt het grondgebied uit van de polderzones aan de aanpalende zones die aan de polderwetgeving niet werden onderworpen met het oog op het tot stand van brengen en de handhaving van een gunstige waterhuishouding voor de landbouw en de hygiƫne.