223567 | 21.12.2007 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2008
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris
et al.

BS 2008-10-09

Het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2008 behandelt de rubrieken opgesomd in deze notitie.

Programmadecreet:

 • HFDST I: Algemeen (art. 1);
 • HFDST II: Onderwijs:
  • AFDELING I: Recuperatiefonds Studietoelagen (art. 2);
  • AFDELING II: Hogescholen (art. 3-4, zie doc. nr. 223572);
  • AFDELING III: Universiteiten (art. 5);
  • AFDELING IV: Nascholing (art. 6, zie doc. nr. 223573);
  • AFDELING V: Hoge Zeevaartschool (art. 7);
  • AFDELING VI: Bijkomende academiseringsmiddelen (art. 8-10);
  • AFDELING VII: Leerlingenvervoer (art. 11, zie doc. nr. 224779);
  • AFDELING VIII: UZ Gent (art.12-14);
  • AFDELING IX: Financiering hoger onderwijs 2008 (art. 15).
 • HFDST III: Fiscaliteit:
  • AFDELING I: Onroerende voorheffing (art. 16);
  • AFDELING II: Verkeersbelasting (art. 17);
  • AFDELING III: Wetboek des Registratie-, Hyoptheek- en Griffierechten (art. 18-19, zie doc. nr. 224780);
  • AFDELING IV: Wetboek der Successierechten (art. 20).
 • HFDST IV: Leefmilieu:
  • AFDELING I Afvalstoffen (art. 21, zie doc. nr. 223578);
  • AFDELING II: Oppervlaktewateren (art. 22-30, zie doc. nr. 223614);
  • AFDELING III: Water bestemd voor menselijke aanwending (art. 31-44, zie doc. nr. 223710);
  • AFDELING IV: Watervang (art. 45-46, zie doc. nr. 223717);
  • AFDELING V: Bodem (art. 47-48, zie doc. nr. 223719);
  • AFDELING VI: Inkomsten OC-ANB en MINA-fonds (art. 49-50, zie doc. nr. 223720).
 • HFDST V: Vlaams Stedenfonds (art. 51-52, zie doc. nr. 223723);
 • HFDST VI: Vlaams Gemeentefonds (art. 53-55, zie doc. nr. 223725);
 • HFDST VII: Ruimtelijk Structuurplan (art. 56, zie doc. nr. 223731);
 • HFDST VIII: Afgeschreven goederen (art. 57, zie doc. nr. 223737);
 • HFDST IX: Cultuurinvest (art. 58);
 • HFDST X: Sociaal-cultureel vormingswerk (art. 59, zie doc nr. 224781)
 • HFDST XI: Vlaams Toekomstfonds (art. 60);
 • HFDST XII: Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (art. 61, zie doc. nr. 223741);
 • HFDST XIII: Bekrachtiging van de akte houdende ruiling van percelen grond te Antwerpen (art. 62);
 • HFDST XIV: Slotbepalingen (art. 63).

 

 link