222371 | 29.06.2007 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2007
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris
et al.

BS 2007-09-14

Dit decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2007 behandelt verschillende thema's: onderwijs, rentetoelagen wegens hinder door openbare werken, lokaal woonbeleid, serviceflats, fonds voor de subsidiƫring van zorgvernieuwingsprojecten, oppervlaktewateren, enzovoort.

Inhoudstafel:

 • Hfst. I. - Algemeen (art. 1);
 • Hfst. II. - Onderwijs:
  • Afd. I. - Hogescholen (art. 2-4) (zie doc. nr. 222375);
  • Afd. II. - Universiteiten (art. 5);
  • Afd. III. - Instituut voor Tropische Geneeskunde (art. 6);
  • Afd. IV. - Inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur (art. 7) (zie doc. nr. 222383).
 • Hfst. III. - Wetenschap en Innovatie (zie doc. nr. 222394):
  • Afd. I. - Bijkomende academiseringsmiddelen (art. 8-9);
  • Afd. II. - Herculesstichting (art. 10).
 • Hfst. IV. - Rentetoelagen wegens hinder door openbare werken (art. 11) (zie doc. nr. 222388);
 • Hfst. V. - Bekrachtigingen (art. 12);
 • Hfst. VI. - Werk en Sociale Economie:
  • Afd. I. - T-Groep en Werkholding (art. 13);
  • Afd. II. - VZW ESF-Agentschap (art. 14-15).
 • Hfst. VII. - Vlaamse Wooncode (zie doc. nr. 222392):
  • Afd. I. - Lokaal Woonbeleid (art. 16);
  • Afd. II. - Serviceflats (art. 17).
 • Hfst. VIII. - DAB Herstelfonds (art. 18-20) (zie doc. nr. 222374);
 • Hfst. IX. - Fonds stationsomgevingen (art. 21-25) (zie doc. nr. 222382);
 • Hfst. X. - Fonds voor de subsidiĆ«ring van zorgvernieuwingsprojecten (art. 26) (zie doc. nr. 222379);
 • Hfst. XI. - Decreet 02.06.2006 tot omvorming van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden tot een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid, en tot wijziging van het decreet 23.02.1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden (art. 27) (zie doc. nr. 222384);
 • Hfst. XII. - Oprichting VZW Kazerne Dossin - Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten (art. 28-31);
 • Hfst. XIII. - Landbouw en Visserij:
  • Afd. I. - Overdracht personeelsleden beleidsdomein Landbouw en Visserij (art. 32-33);
  • Afd. II. - Fonds Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (art. 34);
  • Afd. III. - Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (art. 35-37).
 • Hfst. XIV. - Eigen Vermogen van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (art. 38-47);
 • Hfst. XV. - Strategische Adviesraden (art. 48-49) (zie doc. nr. 222387);
 • Hfst. XVI. - Oppervlaktewateren (art. 50-51) (zie doc. nr. 222390);
 • Hfst. XVII. - Openbare Werken (art. 52-53) (zie doc. nr. 222393);
 • Hfst. XVIII. - Media (art. 54-55);
 • Hfst. XIX. - Vrijwaringsovereenkomsten (art. 56);
 • Hfst. XX. - Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (art. 57-63);
 • Hfst. XXI. - Slotbepalingen (art. 64).

nvdr: Het Hoofdstuk XIV van het decreet 29.06.2007 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2007 wordt opgeheven (zie doc. nr. 261770).

 

 link link