22155 | 29.08.1991 Omz. BVE 06.02.1991 houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betr. de Milieuvergunningen (VLAREM I): taken van de Burgemeester
Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen, VANNESTE O.

Best.mem., W.-Vl., 18.09.1991, (33), 775-777

Op 01.09.1991 wordt het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunningen (kortweg VLAREM genoemd) van kracht. De termijnen van het VLAREM zijn evenwel van dwingende aard. Zo beschikt de Provinciale Milieuvergunningscommissie slechts over een beperkte termijn om advies te verlenen, en ook de termijn waarbinnen de Bestendige Deputatie een beslissing kan nemen is beperkt. Om die strikte termijnen te kunnen respecteren is een goede samenwerking vereist tussen de provinciale en gemeentelijke overheid. Een goede samenwerking is enkel mogelijk als alle partijen precies weten wat van hen verwacht wordt. Deze omzendbrief verduidelijkt enkele punten van de vergunningsprocedure.