220419 | 07.02.2007 V. nr. 274 (Vl. P.): Polders en wateringen - Statuut ontvangers-griffiers
DE MEYER Jos
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, PEETERS Kris

V. en A. Vl.P., april 2007,2006-2007, (7), 495-497

Op korte termijn is een actualisering van de bestuurlijke schaal van polders en wateringen noodzakelijk om deze besturen in staat te stellen hun opdracht inzake integraal waterbeheer te realiseren.

De aanstelling van de ontvanger-griffier van een polder of watering is een vaste benoeming. Ook de benoeming van be√ędigde wachters is in principe vast.

De wedde wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Om garanties te hebben dat de wedde van de ontvanger-griffier behoorlijk is, moet deze beslissing van de algemene vergadering goedgekeurd worden door de bestendige deputatie. Wijzigingen van wedde tijdens de loopbaan zijn aan dezelfde formaliteiten onderworpen. Ondanks de vaste benoeming heeft de ontvanger-griffier niet een absoluut recht om aan te blijven tot de leeftijd van 65 jaar. Het ambt kan bijvoorbeeld wegvallen door opheffing, doordat de polder of watering zelf wordt opgeheven, gefusioneerd, opgeslorpt door een andere polder of watering.