218913 | 09.02.2007 BVR betr. de preventie van de veteranenziekte op publiek toegankelijke plaatsen [ Legionellabesluit ]
Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, VERVOTTE Inge

BS 2007-05-04

De veteranenziekte is een ernstige, potentieel dodelijke aandoening, waarop het risico sterk terug te dringen is door een aantal functionele en structurele preventieve maatregelen te nemen. Dit besluit bepaalt maatregelen tegen Legionella pneumophila ter voorkoming van de veteranenziekte. Het omvat onder meer een nieuwe indeling van de inrichtingen voor (niet-)watervoorzieningen, drempelwaarden voor matig-, hoogrisicoinrichtingen en koeltorens, meer specifieke maatregelen voor koeltorens, luchtbevochtigingsintallaties en tandheelkundige units en het schrappen van het toezicht door burgemeesters.

Het besluit stelt volgende punten vast:

 • Hfst. I. - Definities;
 • Hfst. II. - Toepassingsgebied;
 • Hfst. III. - Maatregelen:
  • Afd. I. - Maatregelen voor watervoorzieningen:
   • Onderafd. I. - Hoogrisico-inrichtingen;
   • Onderafd. II. - Matigrisico-inrichtingen;
   • Onderafd. III. - Alternatieve beheersmaatregelen.
  • Afd. II. - Maatregelen voor koeltorens:
   • Onderafd. I. - Koeltorens met natuurlijke trek die gebruikmaken van oppervlaktewater;
   • Onderafd. II. - Koeltorens met geforceerde trek die gebruikmaken van oppervlaktewater;
   • Onderafd. III. - Koeltorens die niet met oppervlaktewater werken.
  • Afd. III. - Maatregelen voor klimaatregelingssystemen met luchtvochtigheidsbehandeling;
  • Afd. IV. - Maatregelen voor andere watersystemen:
   • Onderafd. I. - Tandheelkundige units.
  • Afd. V. - Specifieke maatregelen voor exposities.
 • Hfst. IV. - Toezicht;
 • Hfst. V. - Overgangsbepalingen;
 • Hfst. VI. - Slotbepalingen;
 • Bijlage: Goedkeuringsprotocol alternatieve beheersmaatregelen.
De volgende regelingen worden opgeheven:
 • het BVR 11.06.2004 betreffende het voorkomen van de veteranenziekte of legionellose op voor het publiek toegankelijke plaatsen (zie doc. nr. 196780);
 • het MB 11.06.2004 houdende de indeling van inrichtingen in risicoklassen naargelang het risico op legionellose (zie doc. nr. 196782).

 

 link